نشانی

کارخانه

نشانی کارخانه

شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، میدان ابتکار، انتهای خیابان ابتکار شمالی، خیابان 256

شماره تماس

کارخانه

تلفن تماس کارخانه

07137742462
تماس

شماره تماس

دفتر فروش

تلفن تماس دفتر فروش

02148831406
تماس

ایمیل

ایمیل مینو فارس

info@minoofarsco.com
ایمیل

فرم استخدام